Kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 10 và khóa 11 Học kỳ II (2013-2014)

Kết quả chấm phúc khảo bài thi của khóa 10 và khóa 11 Học kỳ II (2013-2014)
23/07/2014 14:16 PM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo lịch thi dự kiến HK hè năm học 2013-2014

Thông báo lịch thi dự kiến HK hè năm học 2013-2014
21/07/2014 07:00 AM Chi tiết

Trường Đại học Khoa học tổ chức đánh giá luận văn Thạc sỹ lớp cao học Công nghệ Sinh học Khóa 5

Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ chuyên ngành công nghệ sinh học cho các học viên lớp Cao học Công nghệ nghệ sinh học khóa
16/07/2014 08:01 AM Chi tiết

[Thông báo] Danh sách trích lục sinh viên nhận trợ cấp xã hội HKI năm học 2013-2014

Danh sách trích lục sinh viên nhận trợ cấp xã hội HKI năm học 2013-2014
01/07/2014 10:51 AM Chi tiết

[Thông báo] Danh sách sinh viên nhận học bổng HKI (2013-2014)

Danh sách sinh viên nhận học bổng HKI (2013-2014)Kèm theo Quyết định số:371./QĐ-ĐHKH-CTHSSV ngày 25 tháng 6  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học
01/07/2014 10:36 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v khen thưởng sinh viên toàn khóa học 2010-2014

Quyết định v/v khen thưởng sinh viên toàn khóa học 2010-2014
01/07/2014 10:17 AM Chi tiết

[Thông báo] Danh sách sinh viên K10, K11 vi phạm quy chế thi cuối kỳ II (2013-2014)

danh sách sinh viên K10, K11 vi phạm quy chế thi cuối kỳ II (2013-2014)
01/07/2014 10:02 AM Chi tiết

[Thông báo] Danh sách sinh viên K8, K9 vi phạm quy chế thi cuối kỳ II (2013-2014)

V/v thông báo danh sách sinh viên K8, K9( vi phạm quy chế thi cuối kỳ II (2013-2014)
01/07/2014 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/v Mở cửa hoạt động của PTN trong thời gian hè

Căn cứu vào kế hoạch  đào tạo và theo sự chỉ  đạo của Ban chủ nhiệm Khoa, PTN Khoa KHSS thông báo mở của hoạt động trong thời gian hè như sau :
24/06/2014 10:58 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2013-2014)

Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2013-2014)
20/06/2014 22:24 PM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v Cảnh cáo 24 SV K9 trước toàn trường

Quyết định v/v Cảnh cáo 24 SV K9 trước toàn trường
20/06/2014 22:20 PM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v Khiển trách 07 SV K9 trước toàn trường

Quyết định v/v Khiển trách 07 SV K9 trước toàn trường
20/06/2014 22:18 PM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kì II năm học 2013-2014 cho sinh viên khóa 8

Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kì II năm học 2013-2014 cho sinh viên khóa 8
20/06/2014 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v Cảnh cáo học tập 04 sinh viên K8 trước toàn trường

Quyết định v/v Cảnh cáo học tập 04 sinh viên K8 trước toàn trường
20/06/2014 07:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định v/v khiển trách học tập 06 SV K8 trước toàn trường

Quyết định v/v khiển trách học tập 06 SV K8 trước toàn trường
20/06/2014 07:00 AM Chi tiết

Khoa Khoa học sự sống

(0280).3746.985
Kỷ yếu 10 năm Trường ĐH Khoa học
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 159420
Trong ngày: 417
Đang online: 2