[Thông báo] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm học 2017
08/12/2016 21:35 PM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2017
08/12/2016 00:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo tuyển sinh hệ VLVH

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH
07/12/2016 20:50 PM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017
16/11/2016 00:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 11, 12 và 13 học kỳ II năm học 2015 - 2016

Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 11, 12 và 13 học kỳ II năm học 2015 - 2016
13/11/2016 00:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thống kê việc làm cựu sinh viên

Thống kê việc làm cựu sinh viên 
31/10/2016 00:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo v/v chi trả tiền chi phí học tập năm học tập năm học 2014 - 2015 cho sinh viên khóa 8. 9

Thông báo v/v chi trả tiền chi phí học tập năm học tập năm học 2014 - 2015 cho sinh viên khóa 8. 9
28/10/2016 10:00 AM Chi tiết

[Thông báo] Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2016

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2016
26/10/2016 11:44 AM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo mời dự Seminar khoa học của TS Nguyễn Thị Kim Cúc

Thông báo mời dự Seminar khoa học của TS Nguyễn Thị Kim Cúc
24/10/2016 20:15 PM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo v/v tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017

V/v tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017, toàn trường nghỉ giảng dạy và học tập thứ 2 (24/10/2016)
20/10/2016 21:05 PM Chi tiết

[Thông báo] Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2016

Thông báo v/v đối chiếu học phí trước khi nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 10/2016
13/10/2016 14:28 PM Chi tiết

Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe, tiền phí dịch vụ SMS đối với sinh viên khóa 14

Quyết định v/v quy định mức thu phí dịch vụ SMS đối với sinh viên chính quy khóa 14
16/09/2016 00:00 AM Chi tiết

Thông báo v/v chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015-2016 và tiền trợ cấp xã hội năm học 2015-2016 cho sinh viên khóa 11,12,13

Thông báo v/v chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2015-2016 và tiền trợ cấp xã hội năm học 2015-2016 cho sinh viên khóa 11,12,13
16/09/2016 00:00 AM Chi tiết

Sinh học Y Dược – Hướng nghiên cứu mới của tập thể nghiên cứu thuộc khoa Khoa học sự sống trường ĐH Khoa học

Sinh học Y Dược – Hướng nghiên cứu mới của tập thể nghiên cứu thuộc khoa Khoa học sự sống trường ĐH Khoa học
06/09/2016 00:00 AM Chi tiết

[Thông báo] V/ v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016 đối với sinh viên khóa 6, 7, 8, 9 và 10 hệ đại học chính quy

V/ v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016 đối với sinh viên khóa 6, 7, 8, 9 và 10 hệ đại học chính quy
03/09/2016 07:10 AM Chi tiết

Khoa Khoa học sự sống

(0280).390.3353
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 605722
Trong ngày: 61
Đang online: 1