Album ảnh : Ảnh thực tế thiên nhiên
  • Photo: Động Puông, Ba Bể
  • Photo: Chụp bên cây Sấu nghìn năm tuổi, Ba Bể
  • Photo: Ao Ếch - Cát Bà