Album ảnh : Lễ trao bằng Thạc sĩ Công nghệ sinh học Khóa 3
  • Photo: Tân Thạc sỹ Khóa 3