Album ảnh : Ảnh hoạt động KHSS
  • Photo: asdas
  • Photo: Sinh viên NCKH
  • Photo: Sinh viên NCKH
  • Photo: Sinh viên NCKH
  • Photo: Sinh viên NCKH
  • Photo: Nghiệm thu đề tài SV NCKH K7
  • Photo: Nghiệm thu đề tài SV NCKH K7
  • Photo: Kết nạp Đảng K6
  • Photo: Bảo vệ KLTN K6

Khoa Công nghệ Sinh học

(0208).390.3353
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 818644
Trong ngày: 38
Đang online: 34