Album ảnh : Ảnh phục vụ cho cập nhật tin tức, thông báo
 • Photo: Sơ đồ hội trại 2012
 • Photo: Thong bao chi tro cap XH HKII 2011-2012
 • Photo: Hoc bong HKII 2011-2012
 • Photo: Danh sach cac mon du kien mo 7_10 - 30_12
 • Photo: Vi phạm quy chế thi K9 HK2
 • Photo: Thông báo TS hệ vừa làm vừa học ngành CNoSH
 • Photo: Thong bao hoc cai thien voi K10 - HK1 2012-13
 • Photo: Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động về môi trường Lần thứ hai
 • Photo: Học phí HK phụ năm học 2011 - 2012
 • Photo: Thông báo số 1 về Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu XH
 • Photo: TKB
 • Photo: Lịch thi HK2 khóa 8 và 9