Album ảnh : Ảnh kết nạp Đảng
  • Photo: Kết nạp Đảng K6
  • Photo: Kết nạp Đảng K5
  • Photo: Kết nạp Đảng K5

Khoa Công nghệ Sinh học

(0208).390.3353
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 818636
Trong ngày: 30
Đang online: 29