Giới thiệu

Bộ môn Vi sinh vật và Hóa sinh học được thành lập từ tháng 7 năm 2010 trực thuộc Khoa Khoa học Sự sống – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên trên cơ sở tổ chuyên môn Vi sinh vật và Hóa sinh học.

Hiện nay Bộ môn có 11 cán bộ cơ hữu, trong đó có 01 PGS.TS, 04 TS, 03 ThS (01 NCS) và 03 cử nhân. Bộ môn được Khoa và nhà trường giao nhiệm vụ tham gia giảng dạy đào tạo các học phần thuộc lĩnh vực vi sinh vật và hóa sinh học cho 02 ngành cử nhân Công nghệ sinh học và cử nhân Sinh học. Đồng thời, bộ môn tham gia đào tạo chương trình thạc sĩ công nghệ Sinh học và chuyên ngành Tiến sĩ hóa sinh học. Ngoài ra, bộ môn được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện và triển khai các đề tài khoa học các cấp và dự án sản xuất trong lĩnh vực vi sinh vật, hóa sinh học và công nghệ sinh học.

Lên đầu trang

Nhân sự

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

TS. Trịnh Đình Khá

Trưởng Bộ môn

khatd@tnus.edu.vn

2

PGS.TS. Lương Thị Hồng Vân

GV

vankhtn@gmail.com

3

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

GV

kimcuctn@gmail.com

4

TS. Trương Phúc Hưng

GV

phuchung.dhkh@gmail.com

5

TS. Đỗ Minh Trường

GV

minhtruongkhtn@gmail.com

6

ThS. NCS. Nguyễn Thị Thu Huyền

GV

thuhuyendhkh@gmail.com

7

ThS. Trịnh Ngọc Hoàng

GV

ngochoangkhtntn@gmail.com

8

ThS. Đỗ Thị Tuyến

GV

tuyendodhkh@gmail.com

9

CN. Nguyễn Thị Hồng Huệ

GV

huekhss@gmail.com

10

CN. Hoàng Thị Thu

KTV

thuthuls86@gmail.com

11

CN. Hoàng Thị Đôi

KTV

hoangdoi90@gmail.com

Lên đầu trang

Đào tạo

Bộ môn giảng dạy các học phần thuộc lĩnh vực vi sinh vật và hóa sinh học của 02 ngành cử nhân khoa học (Cử nhân Công nghệ Sinh học và  Sinh học)

Vi sinh vật

Hóa sinh học

Miễn dịch học

Vi  sinh vật nông nghiệp

Vi sinh vật y học

Hóa sinh protein và enzyme

Công nghệ hóa sinh

Hóa sinh công nghiệp

Virus học

Công nghệ protein

Công nghệ enzyme

Công nghệ tách chiết hợp chất thứ sinh

Thực phẩm chức năng

Gốc tự do và các chất chống oxi hóa

Hóa sinh học môi trường

Proteomic

Công nghệ vi sinh

Các sản phẩm trao đổi của vi sinh vật

Vi sinh vật thực phẩm

Vi sinh vật trong xử lý nước thải

Hoạt tính sinh học vi nấm

Công nghệ nuôi trồng nấm

Hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Khóa luận tốt nghiệp đại học, Luận văn thạc sĩ Công nghệ sinh học, Luận án Tiến sĩ Hóa sinh học.

Lên đầu trang

Nghiên cứu khoa học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

Nghiên cứu sự đa dạng và bảo tồn nguồn gen vi sinh vật

Kháng sinh và sản xuất kháng sinh

Các chất chuyển hóa từ vi sinh vật và ứng dụng

Sinh học enzyme, enzyme tái tổ hợp và ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp và y học

Các hợp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật và ứng dụng

Vi sinh vật và hóa sinh trong xử lý môi trường

Công nghệ sinh học nano

Phân tích các chỉ tiêu vi sinh và hóa sinh trong đất, nước và thực phẩm

Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vi sinh vật và hóa sinh học

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Đề tài dự án đã và đang thực hiện:

TT

Tên đề tài

Cấp

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kết quả

Chủ nhiệm

1

Nghiên cứu nâng cao hoạt tính kháng sinh của Streptomyces rimosus bằng kỹ thuật gây đột biến tế bào trần

Bộ

2004

2005

Tốt

TS. Vi Thị Đoan Chính

2

Nghiên cứu xạ khuẩn sinh kháng sinh chống nấm gây bệnh thực vật phân từ một số mẫu đất ở tỉnh Thái Nguyên

Bộ

2006

2008

Tốt

TS. Vi Thị Đoan Chính

3

Nghiên cứu một số chỉ tiêu hoá sinh quả và phân lập gen mã hoá protein vỏ của virus gây bệnh xoăn lá cà chua ởmiền Bắc Việt Nam

Bộ

2008

2009

Xuất sắc

(Tham gia)

4

Tinh sạch và nghiên cứu đặc điểm hóa sinh của cellulase từ chủng nấm Việt Nam

Bộ

2010

2011

Xuất sắc

TS. Trịnh Đình Khá

5

Môi trường, thuốc trừ sâu và công nghệ sinh học: vai trò gì đối với đất

Nghị định thư Việt-Pháp

2012

2014

Tốt

(Tham gia)

6

Nghiên cứu và chuyển giao quy trình sản xuất chế phẩm đa enzyme từ lõi ngô bổ sung vào thức ăn chăn nuôi tại Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên

2016

2017

Đang thực hiện

TS. Trịnh Đình Khá

Lên đầu trang