Giới thiệu

Bộ môn Sinh học cơ thể Động vật và Thực vật được thành lập từ tháng 7 năm 2010 trực thuộc Khoa Khoa học Sự sống – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên trên cơ sở tổ Sinh học cơ thể.

Hiện nay Bộ môn có 6 cán bộ, trong đó có 2 NCS, 2 thạc sĩ và 2 cử nhân. Bộ môn được Khoa và nhà trường giao nhiệm vụ tham gia giảng dạy đào tạo các học phần thuộc lĩnh vực Động vật học, Thực vật học, Sinh thái học và Sinh dược cho 2 ngành Cử nhân Sinh học và Cử nhân Công nghệ sinh học. Đồng thời, bộ môn được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện và triển khai các đề tài khoa học các cấp và dự án sản xuất trong lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn.

Lên đầu trang

Nhân sự

Họ và tên

Chức vụ

Email

TS. Lê Thị Thanh Hương

Trưởng bộ môn

lehuonga1k52@gmail.com

NCS. Nguyễn Thị Yến

GV

nguyenthiyentn2010@gmail.com

ThS. Trưởng A Tài

GV

truongtai176@gmail.com

ThS. Hứa Nguyệt Mai

GV

nguyetmaimai@gmail.com

CN. Nguyễn Văn Long

KTV

vanlongtn85@gmail.com

CN. Nguyễn Thị Huyền Trang

KTV

trangkkhss@gmail.com

Lên đầu trang

Đào tạo

Các thành tích NCKH của Bộ môn


TT

Tên giải thưởng

Họ tên

Năm

Cán bộ hướng dẫn

1

- Giải Ba giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc - Bộ Giáo dục & Đào tạo”

- “Giải thưởng Vừ A Dính” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sv. Nguyễn Thị Thuận – Cử nhân Sinh học K5

2010

ThS. Lê Thị Thanh Hương

2

- Giải Khuyến khích giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam - Bộ Giáo dục & Đào tạo”.

Sv. Đinh Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Phượng – Cử nhân Sinh học và Công nghệ K6

2011

ThS. Lê Thị Thanh Hương

3

- Giải Ba giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam - Bộ Giáo dục & Đào tạo”

- Giải Nhì cuộc thi “Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 10”

Sv. Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Yến – Cử nhân Sinh học K7

2012

ThS. Lê Thị Thanh Hương

4

- Giải Ba giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam - Bộ Giáo dục & Đào tạo”.

Sv. Dương Thị Ngọc Chi, Phạm Thị Lan Huệ, Hoàng Thị Tươi – Cử nhân Sinh học K8

2013

ThS. Lê Thị Thanh Hương

5

- Giải Nhất tại “Triển lãm sáng tạo khoa học của sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ Đại học Thái Nguyên”.

Sv. Nguyễn Thị Ngọc Yến – Cử nhân Sinh học K7

2012

ThS. Lê Thị Thanh Hương

6

- Giải Nhì tại “Triển lãm khoa học và công nghệ dành cho giảng viên và sinh viên Đại học Thái Nguyên”.

Giảng viên Lê Thị Thanh Hương

2013Các đề tài đã thực hiện và công trình công bố


TT

Tên đề tài

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kết quả

Chủ nhiệm

1

Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2012

2013

Xuất sắc

ThS. Lê Thị Thanh Hương

2

Nghiên cứu tính đa dạng của hệ thực vật và thảm thực vật ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

2012

2013

Tốt

ThS. Nguyễn Thị Yến

3

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thực vật học theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học.

2008

2009

Xuất sắc

ThS. Lê Thị Thanh Hương

4

Xây dựng bộ mẫu thực vật phục vụ việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Sinh học

2014

2015

Tốt

ThS. Lê Thị Thanh Hương


Các cán bộ trong Bộ môn đã công bố khoảng 40 công trình trên các Tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, tham gia và đang bài tại các Hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế


Lên đầu trang