Thông tin tuyển sinh năm 2015
[ 01/08/2015 07:00 AM | Lượt xem: 1008 ]
I. Mã tổ hợp môn xét tuyển và điểm tuyển sinh

* Chỉ tiêu
- Ngành Sinh học: 40
- Ngành Công nghệ Sinh học : 60

II. Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2015 dựa trên kết quả thi THPT quốc gia

1. Thời gian đăng kí xét tuyển

    Trường nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký nguyện vọng I (đợt 1): Từ ngày  01/8/2015 đến hết ngày 20/8/2015.

     Sáng: Từ 7h30 đến 11h00; Chiều: Từ 13h30 đến 17h00.

     Đợt 2 (nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký nguyện vọng bổ sung lần I): Nhận hồ sơ từ ngày 25/8/2015 đến hết ngày 15/9/2015.

     Đợt 3 (nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký nguyện vọng bổ sung lần II): Nhận hồ sơ từ ngày 20/9/2015 đến hết ngày 05/10/2015.

     Đợt 4 (nhận hồ sơ của thí sinh đăng ký nguyện vọng bổ sung lần III): Nhận hồ sơ từ ngày 10/10/2015 đến hết ngày 25/10/2015.

2. Địa điểm nhận hồ sơ

    - Địa chỉ chuyển phát nhanh: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
   - Địa chỉ nộp trực tiếp và liện hệ: Phòng 311, phòng Đào tạo – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.

  - Hotline: 0280.3903. 398 - 0916.612.086 - 0989.057.446
3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

     a) Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành của Trường Đại học Khoa học và các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên (nếu có) cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển (tải về tại đây)

     Lưu ý: Các nguyện vọng (từ 1 đến 4) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng ký sang trường khác. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng I, không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

     b) Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi ghi rõ đợt xét tuyển và điểm của tất cả các môn thi mà thí sinh đã đăng ký dự thi có đóng dấu đỏ của trường chủ trì cụm thi. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT ghi trong học bạ cần nộp học bạ THPT (bản có công chứng);

     c) 01 phong bì đã dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh;

     d) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có): Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh, hồ sơ đăng kí xét tuyển có thêm:

     - Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định tại Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2015;

     - Một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

     e) Nộp lệ phí xét tuyển theo quy định. Lệ phí đăng kí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

    Lưu ý: Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp lệ phí qua dịch vụ của bưu điện. Thí sinh tự trả phí dịch vụ và gửi biên lai nộp tiền kèm theo hồ sơ đăng ký xét tuyển.


III. Hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy năm 2015 theo học bạ THPT


1. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.
2. Xét tuyển theo học bạ THPT: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT cho tất cả các ngành.

Điều kiện:
   + Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (áp dụng cho tất cả thí sinh tốt nghiệp trước năm 2015 và tốt nghiệp năm 2015 thi tại cụm thi đại học và cụm thi địa phương).
   + Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
   + Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).
Điểm căn cứ xét tuyển:
     = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)/2] + Điểm ưu tiên.
Điểm ưu tiên:
   Tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT:
   1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu Phụ lục 1 của ĐHTN, tải về mẫu phiếu: tại đây);
   2) Bản photocopy có công chứng Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
   3) Bản photocopy có công chứng Học bạ THPT;
   4) 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh kèm theo số điện thoại (nếu có).

3. Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
4. Nơi nhận hồ sơ:

   - Địa chỉ chuyển phát nhanh: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
   - Địa chỉ nộp trực tiếp và liện hệ: Phòng 311, phòng Đào tạo – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
   - Hoặc Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
   + Đợt 1: Từ ngày 01/08/2015 đến trước ngày 20/08/2015.
   + Đợt 2: Từ ngày 25/08/2015 đến ngày 15/09/2015.
   + Đợt 3: Từ ngày 20/09/2015 đến ngày 05/10/2015.
   + Đợt 4: Từ ngày 10/10/2015 đến ngày 25/10/2015.


IV. Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển thẳng vào trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2015


1. Đối tượng:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Phụ lục 1) - Tải file đính kèm.

2. Điều kiện xét tuyển:

- Xếp loại học tập: Ba môn văn hóa (theo khối thi) của các học kỳ trong học bạ THPT đều phải có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên.

- Xếp loại hạnh kiểm: Đạt hạnh kiểm loại khá trở lên ở các năm học lớp 10, 11, 12.

3. Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (điểm i khoản 2 Điều 7) gửi về sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/8/2015. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Đại học Thái Nguyên trước ngày 15/8/2015.

Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 2) - Tải file đính kèm;

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

4. Ghi chú:

Sau khi thí sinh trúng tuyển thẳng phải học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức.

Các môn học bổ sung kiến thức:

Khối khoa học tự nhiên: Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Tin học.

Khối khoa học xã hội: Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học.

Tin tức mới hơn: