Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển thẳng vào trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2015
[ 01/08/2015 15:51 PM | Lượt xem: 997 ]
Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển thẳng vào trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên năm 2015


1. Đối tượng:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (Phụ lục 1) - Tải file đính kèm.

2. Điều kiện xét tuyển:

- Xếp loại học tập: Ba môn văn hóa (theo khối thi) của các học kỳ trong học bạ THPT đều phải có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên.

- Xếp loại hạnh kiểm: Đạt hạnh kiểm loại khá trở lên ở các năm học lớp 10, 11, 12.

3. Hồ sơ đăng ký:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (điểm i khoản 2 Điều 7) gửi về sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/8/2015. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Đại học Thái Nguyên trước ngày 15/8/2015.

Hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 2) - Tải file đính kèm;

b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

d) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

e) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

4. Ghi chú:

Sau khi thí sinh trúng tuyển thẳng phải học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức.

Các môn học bổ sung kiến thức:

Khối khoa học tự nhiên: Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Tin học.

Khối khoa học xã hội: Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tin học.