Kế hoạch tổ chức seminar khoa học của Khoa Khoa học Sự sống
[ 04/11/2015 07:00 AM | Lượt xem: 820 ]

TT

TÊN SEMINAR

GIẢNG VIÊN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

      1.             

“Đa dạng nguồn cây thuốc của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên”

TS. Lê Thị Thanh Hương

8h, ngày 12/11/2015

Phòng hội thảo

      2.             

“Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường”

NCS. Nguyễn Thị Yến

9h30, ngày 12/11/2015

Phòng hội thảo

      3.             

“Nghiên cứu phát triển chế phẩm diệt khuẩn định hướng ứng dụng trong y học”

TS. Trịnh Đình Khá

8h, ngày 16/11/2015

Phòng hội thảo

      4.             

"Xác định đặc tính và liệu pháp nhắm đích tế bào gốc ung thư dạ dày"

TS. Nguyễn Phú Hùng

9h30, ngày 16/11/2015

Phòng hội thảo

      5.             

“ Bước đầu tạo Biosensor từ tế bào nấm men và vector thông báo mang gen chỉ thị  GFP“

NCS. Nguyễn Thị Thu Huyền

8h ngày 26/11/2015

Phòng hội thảo