Hoạt động dự giờ của khoa Khoa học sự sống
[ 30/11/2015 13:46 PM | Lượt xem: 826 ]

Dự giờ là một hoạt động sinh hoạt chuyên môn đem lại hiệu quả tích cực đối với cả người dạy, người học và người đến dự giờ. Giảng viên được dự giờ sẽ chủ động, tích cực, chuẩn bị bài kỹ hơn cả về kiến thức chuyên môn lẫn thực tiễn, tìm hiểu nhiều hơn để có một buổi dạy đạt kết quả cao nhất. Giảng viên có thể tự đánh giá khả năng, năng lực chuyên môn của mình, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp từ đó hoàn thiện nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức hoạt động giảng dạy. Giảng viên đi dự giờ cũng học tập những cái hay, rút kinh nghiệm những thiếu sót của đồng nghiệp về phong cách, phương pháp sư phạm và cách ứng xử các tình huống xảy ra trong quá trình lên lớp để áp dụng vào quá trình giảng dạy của mình. Đồng thời, việc có người dự giờ giúp sinh viên có ý thức học tập tốt hơn, nghiêm túc hơn, xây dựng và tiếp thu bài hiệu quả hơn. Điều này giúp sinh viên đào sâu kiến thức, làm rõ nội dung bài học, đồng thời có thể gắn kết lý thuyết với các tình huống thực tế.

Chính vì vậy, để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng viên đặc biệt là các giảng viên trẻ, Chi bộ - Ban chủ nhiệm Khoa đã chỉ đạo các bộ môn xây dựng kế hoạch, nội dung để tổ chức dự giờ đến từng giảng viên với mục tiêu 100% giảng viên, kỹ thuật viên được dự giờ, góp ý, đánh giá giờ giảng. Sau mỗi giờ giảng, Khoa và bộ môn đều tiến hành họp nhận xét, góp ý chi tiết và đánh giá thẳng thắn về nội dung, phương pháp, tổ chức, hình thức cho giờ giảng của giảng viên. Đối với những giảng viên trẻ giảng chưa đạt, Khoa đã giao cho các bộ môn xây dựng kế hoạch dự giờ giúp đỡ giảng viên trong hàng tuần lên lớp.

Kết quả trong 4 năm qua đã có 38,1% số giờ được đánh giá xuất sắc, 26,19% số giờ đạt loại giỏi, khá đạt 7,14%. Trong học kỳ I năm học 2015-2016 đã có 8 cán bộ được đánh giá giờ giảng với 2 xuất sắc, 3 giỏi, 02 đạt yêu cầu và 01 không đạt yêu cầu.

Kết quả đánh giá xếp loại giờ giảng của Khoa KHSS từ năm 2012 đến nay

Với sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ - Ban chủ nhiệm khoa, chất lượng giờ giảng của giảng viên đặc biệt giảng viên trẻ không ngừng được nâng lên. Trong 4 năm qua các giảng viên trẻ của Khoa dự thi “Những giờ giảng hay” do Công đoàn Trường phát động đều đạt xuất sắc.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Dự giờ giảng của TS. Nguyễn Phú Hùng và ThS. Trưởng A Tài

Dự giờ hướng dẫn thực hành của KTV. Hoàng Thị Thu và KTV. Hoàng Thị Đôi

Những giảng viên trẻ đạt giải xuất sắc trong Hội thi “Những giờ giảng hay”