Cổng thông tin sinh viên trường ĐH Khoa học
[ 04/01/2016 07:00 AM | Lượt xem: 765 ]


Trường ĐH Khoa học xây dựng lại và đưa vào hoạt động cổng thông tin sinh viên.

Đây là kênh thông tin hữu ích giúp cho sinh viên có thể chủ động tra cứu, tìm kiếm các thông tin về CT-HSSV và văn bản pháp quy có liên quan một cách nhanh chóng.
Các em sinh viên có thể truy cập tại địa chỉ http://std.tnus.edu.vn/ hoặc từ trang chủ của nhà trường