THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
[ 14/02/2016 15:52 PM | Lượt xem: 1928 ]

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

 

Kí hiệu trường

Ngành học.

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

DTZ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

1300

 

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3904.317 - Fax: 0280.3746.965

Website: http://us.tnu.edu.vn hoặc http://tnus.edu.vn

Email: contact@tnus.edu.vn

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

1300

1

Khoa học quản lý

D340401

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

100

2

Luật

D380101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

250

3

Vật lí học

D440102

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Tiếng Anh, Vật lí;
Toán, Ngữ văn, Vật lí

40

4

Hóa học

D440112

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

40

5

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

60

6

Sinh học

D420101

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

40

7

Công nghệ sinh học

D420201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

40

8

Địa lý tự nhiên

D440217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Ngữ văn, Địa lí

40

9

Toán học

D460101

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn; Vật lí

40

10

Toán ứng dụng

(Chuyên ngành: Toán- Tin)

D460112

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
Toán, Ngữ văn; Vật lí

40

11

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

40

12

 

 

Du lịch

 

 

D528102

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Lịch sử;

Toán, Ngữ văn, Địa lí

60

13

Hóa Dược

D720403

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

60

14

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

100

15

Văn học

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Lịch sử;

Toán, Ngữ văn, Địa lí

50

16

Lịch sử

D220310

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Lịch sử;

Toán, Ngữ văn, Địa lí

40

17

Báo chí

D320101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Lịch sử;

Toán, Ngữ văn, Địa lí;

60

18

Khoa học thư viện (Chuyên ngành: Thư viện- Thiết bị dạy học)

D320202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Sinh học;

Toán, Ngữ văn, Địa lí

40

19

 

 

Công tác xã hội

 

 

D760101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Vật lí;

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

100

20

Tiếng Anh (Chuyên ngành: Tiếng Anh Du lịch)

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

60

 

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức:

- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016: Xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia thì chỉ xét các thí sinh thi tại cụm do các trường đại học chủ trì.

- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ Trung học phổ thông: Xét tuyển bằng kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT.

2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

- Điều kiện tham gia xét tuyển:

Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tnus.edu.vn).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có dấu đỏ).

+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông

- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).

- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT
Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.
- Hồ sơ xét tuyển theo học bạ
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website http://tnus.edu.vn)

+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

3. Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

4. Các thông tin khác: Trường Đại học Khoa học dành một số chỉ tiêu cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, khi xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia thì được xét tuyển ở mức Tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp xét tuyển thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm và phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi vào học chính thức

Trường Đại học Khoa học (TNUS)