Cơ hội việc làm ngành Sinh học
[ 14/03/2016 21:34 PM | Lượt xem: 1964 ]

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH SINH HỌC

Ngày nay, khoa học sinh học là môn học rộng và quan trọng nhất trên thế giới. Nói đơn giản, sinh học là nghiên cứu sự sống. Sinh học bao gồm tất cả mọi thứ từ nghiên cứu phân tử của quá trình sống đến nghiên cứu đời sống của động thực vật.Với nghiên cứu về sự sống rất đa dạng và sâu rộng, điều đó có nghĩa sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng sinh học sẽ đảm nhận những công việc tương tự ở rất nhiều các lĩnh vực. Tùy vào sở thích cá nhân, với tấm bằng sinh học có thể giúp bạn nghiên cứu tổ chức sống của động vật, thực vật, con người hay vi khuẩn, để giúp phát triển kiến thức và hiểu biết về quá trình sống cho nhiều mục đích khác nhau, gồm cả việc chữa bệnh và duy trì môi trường tự nhiên.

Lĩnh vực hoạt động sau khi tốt nghiệp

Cử nhân Sinh học có thể hoạt động trong các lĩnh vực như Sinh học, giống, bệnh trong chăn nuôi, thú y, thủy sản; Sinh học, giống, bệnh ở cây trồng, Bảo tồn, Bảo tàng tài nguyên, đa dạng sinh học, sinh thái môi trường, chế biến, phân tích, kiểm nghiệm về nông – lâm, Y dược, môi trường.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Nghiên cứu viên thuộc các lĩnh vực về sinh học, sinh học thực nghiệm ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

- Chuyên viên các cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học của các ngành hoặc địa phương (bộ, sở, phòng,...).

- Cán bộ lập chính sách, cán bộ quản lí ở các Sở KHCN, Sở Môi trường – Địa chính, Sở NN & PTNT, Sở Thủy sản…

- Cán bộ kỹ thuật, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y và dược.

- Tư vấn, tiếp thị, kinh doanh tại các đơn vị thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, y và dược.

- Giảng viên ở các trường Đại học Khoa học, các trường Đại học, Cao đẳng về Nông, Lâm, Ngư, Y ...

- Tự tổ chức, kinh doanh các lĩnh vực nông, lâm, ngư, y và dược.

 

Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp

- Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

- Cơ quan quản lý có liên quan đến Sinh học của các ngành hoặc địa phương (bộ, sở, phòng,...).

- Các công ty nhà nước, tư nhân hoặc liên doanh với nước ngoài liên quan đến Công nghệ sinh học; giống cây trồng, vật nuôi; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc thú y; thức ăn gia súc; chế biến thực phẩm, y dược,….

- Bảo tàng động vật, thực vật, vườn Quốc gia, khu bảo tồn động thực vật.

- Các Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm.

- Các bệnh viện, cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe

- Thành lập các công ty tư nhân, các trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan lĩnh vực nông, lâm, ngư, y và dược.

- Học trình độ ThS, TS ngành các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học sự sống (nông nghiệp – sinh học – Y học – Môi trường).

Để có được vị trí việc làm tốt, yếu tố quyết định kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp học được trong quá trình học tập. Đồng thời, các yếu tố khác như kỹ năng mềm, khả năng sử dụng máy tính, tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, … cũng rất quan trọng.

Chúc các bạn thành công!