Thông tin đào tạo đại học chuyên ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC – BIOTECHNOLOGY
[ 03/04/2012 07:00 AM | Lượt xem: 1354 ]

Trình độ đào tạo: Đại học

 1. Yêu cầu về kiến thức

* Kiến thức chuyên môn

- Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng;

- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm bảo đảm hình thành con người phát triển toàn diện, hữu ích ;

- Có kiến thức cơ bản về sinh học đại cương và công nghệ sinh học (CNSH);

- Có lí thuyết cơ sở về các lĩnh vực thuộc sinh học thực nghiệm để có thể ứng dụng được các vấn đề về CNSH vào thực tiễn;

- Sinh viên có thể chọn 1 trong 3 chuyên ngành: Công nghệ Vi sinh, Công nghệ Hoá sinh, Công nghệ Di truyên và Tế bào.

* Năng lực nghề nghiệp

- Đáp ứng tốt các công việc liên quan đến sinh học, CNSH và môi trường tại các viện, trung tâm nghiên cứu và các cơ quan quản lí nhà nước từ trung ương đến địa phương;

- Có khả năng làm việc tại các nhà máy xí nghiệp và cơ sở sản xuất có liên quan đến các lĩnh vực về sinh học thực nghiệm và ứng dụng CNSH;

- Chương trình đào tạo mềm dẻo cho phép các Cử nhân Sinh học có thể phát triển các kĩ năng và phương pháp sinh học, phối hợp sinh học với những lĩnh vực khác.

 2. Yêu cầu về kĩ năng

* Kĩ năng cứng

- Có kĩ năng thực hành tốt trong lĩnh vực CNSH;

- Sử dụng thành thạo các thiết bị thí nghiệm truyền thống và các máy móc hiện đại nhằm đáp ứng tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học;

- Có kĩ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết: điều tra, thu thập mẫu, định loại, phân tích và tổng hợp số liệu trong phòng thí nghiệm và ngoài thực địa;

- Có kĩ năng triển khai các đề tài, dự án của các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực CNSH.

* Kĩ năng mềm

- Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các phần mềm để xử lí số liệu;

- Có vốn tiếng Anh chuyên ngành đủ để đọc, dịch tài liệu chuyên môn về sinh học và công nghệ sinh học;

- Có kĩ năng độc lập nghiên cứu và làm việc theo nhóm.

 3. Yêu cầu về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật cao; có tác phong làm việc nghiêm túc;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra trong quá trình công tác, từ đó đúc rút được những kinh nghiệm thiết thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt;

- Tỉ mỉ, cần cù, kiên nhẫn, trung thực, chính xác trong thực nghiệm Công nghệ Sinh học.

 4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được cấp bằng Cử nhân Công nghệ Sinh học và có thể hoạt động trong các lĩnh vực sau:

- Nghiên cứu về lĩnh vực CNSH và sinh học thực nghiệm tại các viện, trung tâm và cơ quan nghiên cứu của một số bộ, sở, các trường đại học và cao đẳng;

- Làm việc tại các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học, CNSH, môi trường như các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công an...;

- Làm chuyên viên CNSH trong các cơ quan quản lý, chỉ đạo sản xuất, trực tiếp sản xuất, kiểm tra sản phẩm trong các nhà máy xí nghiệp sản xuất có ứng dụng CNSH như: rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, sữa, chế biến thực phẩm…;

- Làm việc tại các trung tâm giống cây trồng, các cơ sở sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, phân bón vi sinh, thuốc trừ sâu sinh học và các cơ quan quản lý có liên quan đến sinh học, CNSH, môi trường, để xây dựng hoạch định chính sách, kiểm soát, thanh tra các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, môi trường, thực phẩm, y tế, …;

- Có khả năng làm việc ở các UBND tỉnh, thành phố, quận, huyện, trung tâm, … như là các chuyên viên về CNSH;

- Có khả năng tham gia vào các chương trình, đề tài, dự án của Chính phủ và các tổ chức phi Chính phủ có liên quan đến sinh học, CNSH và môi trường;

- Có khả năng làm việc tại các công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho nghiên cứu sinh học;

- Giảng dạy các môn CNSH, SH thực nghiệm trong một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung học phổ thông.

 5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể học sau đại học đối với tất cả các chuyên ngành về Công nghệ Sinh học hoặc liên thông ngang sang các ngành có liên quan.

Tin tức mới hơn: