Seminar khoa học: “Nghiên cứu đa dạng côn trùng nước ở một số suối thuộc lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa”
[ 12/04/2016 07:00 AM | Lượt xem: 706 ]
THÔNG BÁO
Khoa Khoa học Sự sống xin kính mời các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên quan tâm tới dự seminar khoa học của ThS. Trưởng A Tài với chủ đề :  “Nghiên cứu đa dạng côn trùng nước ở một số suối thuộc lưu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian:
14:30  ngày 15/04/2016
Địa điểm: Văn phòng Khoa