Thông báo về việc nộp tiền Ký túc xá
[ 20/02/2017 09:52 AM | Lượt xem: 337 ]
Chi tiết thông báo có tại Link:

https://drive.google.com/open?id=0Bw9-KhpWl3jscDFJRFFBbnlWUldtMG5zR3U5UVZSbTFPZUdB