Thông báo khẩn v/v các cơ hội thực tập tại nước ngoài qua chương trình IAESTE năm 2017
[ 25/02/2017 12:39 PM | Lượt xem: 514 ]
Chi tiết trong link đính kèm: 
https://drive.google.com/open?id=0Bw9-KhpWl3jsZ1A3RVQxWDYwZDNiMVJETm02X2szM1pwS2k0
https://drive.google.com/open?id=0Bw9-KhpWl3jscUlvQ0gyZEVZWng2bkl3SERpaVJ4ZkxoVTdV