Triển khai rà soát sinh viên khóa 7,8,9.
[ 13/03/2017 14:41 PM | Lượt xem: 608 ]
Các sv chưa ra trường vì thiếu tích lũy có nguyện vọng học các e làm đơn nộp lên Khoa trước ngày 15/3/17 nhé. 
Chi tiết công văn trong link đính kèm: 
https://drive.google.com/open?id=0Bw9-KhpWl3jsQ1NwUmJzQkR0T0VIX3hMUjYyd2h1VkliaHVN