Sinh viên Khoa Công Nghệ Sinh Học hưởng ứng Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
[ 22/03/2017 00:00 AM | Lượt xem: 771 ]

      Chiều ngày 7/3/2017 Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học đã tổ chức Khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017 do T.Ư Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Ngay sau Lễ khai mạc, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đã tổ chức thi vòng bảng cá nhân trực tuyến tại các phòng máy của Trường Đại học Khoa học.
Hưởng ứng hội thi “Ánh sáng soi đường” cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường. Chiều ngày 9/3/2017 sinh viên khoa Khoa học Sự sống đã tích cực tham gia đăng ký hội thi trên hệ thống máy tính của nhà trường. Đến nay số lượng sinh viên của khoa tham gia hội thi đã đạt trên 95% tổng số sinh viên toàn Khoa.
Với tinh thần hăng say học tập, rèn luyện của các bạn sinh viên Khoa KHSS nói riêng và sinh viên nhà trường nói chung cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và sự đồng hành của tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, chắc chắn Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 sẽ thu được những thành tích cao.
Thông tin chi tiết hội thi “Ánh sáng soi đường” vui lòng xem tại địa chỉ: www.anhsangsoiduong.vn


Khoa học Sự sống


< Công Nghệ Sinh Học >