Một vài thông tin về “Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH và CGCN giai đoạn 2011-2016, định hướng hoạt động KHCN&MT giai đoạn 2017-2025”
[ 04/04/2017 00:00 AM | Lượt xem: 389 ]
   Sáng ngày 30/3/2017, tại Trung tâm học liệu - Đại học Thái Nguyên đã diễn ra “Hội nghị tổng kết hoạt động NCKH và CGCN giai đoạn 2011-2016, định hướng hoạt động KHCN&MT giai đoạn 2017-2025”.
  Tham dự Hội nghị trường Đại học Khoa học đã có một báo cáo tham luận của GS. Lê Thị Thanh Nhàn – Hiệu trưởng nhà trường về “Tăng cường công bố bài báo quốc tế trên tạp chí có uy tín ISI và Scopus”. Và cũng tại Hội nghị, trường Đại học Khoa học đã được khen thưởng vì có nhiều công bố quốc tế trong giai đoạn 2011-2016.

    Đồng thời, hội nghị đã trưng bày các sản phẩm KHCN tiêu biểu của Đại học Thái Nguyên, trong đó có các sản phẩm của trường Đại học Khoa học và của khoa Công nghệ Sinh học.

     Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Chúc cho hoạt động NCKH và CGCN của Đại học Thái Nguyên nói chung và của trường Đại học Khoa học nói riêng ngày càng đạt được những kết quả tốt đẹp.
Khoa Công nghệ Sinh học