KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
[ 05/10/2017 00:00 AM | Lượt xem: 1059 ]

KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Thời gian: Thứ 7, Ngày 21 tháng 10 năm 2017 lúc 8:00 Sáng 

Địa điểm tại: Phòng 202 – Khu Hiệu bộ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Thông báo kèm theo giấy mời: chi tiết mời các thầy cô, các bạn sinh viên, học viên và các bạn cựu sinh viên, học viên xem chi tiết tại đây