Cơ hội việc làm ngành Công nghệ Sinh học

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học sau khi tốt nghiệp
14/03/2016 21:32 PM Chi tiết

Cơ hội việc làm ngành Sinh học

Cơ hội việc làm ngành Sinh học cho sinh viên sau tốt nghiệp
14/03/2016 21:30 PM Chi tiết

Thông tin tuyển sinh năm 2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
14/02/2016 07:00 AM Chi tiết

Ngành Sinh học

Đào tạo Đại học ngành Sinh học
31/01/2016 07:00 AM Chi tiết

Ngành Công nghệ sinh học

Đào tạo đại học Ngành Công nghệ sinh học
31/01/2016 07:00 AM Chi tiết

Thông tin tuyển sinh năm 2015

Thông tin tuyển sinh chi tiết có tại website http://tuyensinh.tnus.edu.vn/
01/08/2015 07:00 AM Chi tiết

Thông tin đào tạo đại học chuyên ngành SINH HỌC – BIOLOGY

Trình độ đào tạo: Đại học
07/03/2012 07:00 AM Chi tiết