Danh sách sinh viên K10,11,12 vi phạm quy chế thi kỳ I (2015-2016)

Thông báo danh sách sinh viên K10,11,12 vi phạm quy chế thi kỳ I (2015-2016)
14/01/2016 09:48 AM Chi tiết

v/v danh sách sinh viên không tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân" đầu năm 2015-2016

Thông báo v/v danh sách sinh viên không tham gia học "Tuần sinh hoạt công dân" đầu năm 2015-2016
14/01/2016 09:43 AM Chi tiết

V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên HKI 2015-2016

Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên HKI 2015-2016
12/01/2016 09:52 AM Chi tiết

Quyết định v/v cho sinh viên Lường Thị Hương lớp CNoS-K12 thôi học

Quyết định v/v cho sinh viên Lường Thị Hương lớp CNoS-K12 thôi học
12/01/2016 09:50 AM Chi tiết

v/v trả sách quá hạn của sinh viên đến 31/12/2015

Thông báo v/v trả sách quá hạn của sinh viên đến 31/12/2015
11/01/2016 10:33 AM Chi tiết

Lấy lịch tết cho sinh viên K7,8,9 còn đang theo học

Thông báo v/v lấy lịch tết cho sinh viên K7,8,9 còn đang theo học
04/01/2016 07:00 AM Chi tiết

v/v tổ chức Hội nghị: "Thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản - Cơ hội và tương lai của sinh viên sau tốt nghiệp"

Thông báo v/v tổ chức Hội nghị: "Thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản - Cơ hội và tương lai của sinh viên sau tốt nghiệp"
29/12/2015 19:29 PM Chi tiết

v/v nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2016

Thông báo v/v nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2016
29/12/2015 19:28 PM Chi tiết

V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 10,11,12

V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2015-2016 đối với sinh viên khóa 10,11,12
28/12/2015 14:50 PM Chi tiết

Chương trình thực tập nghề tại Israel 2016

Thông báo Chương trình thực tập nghề tại Israel 2016
28/12/2015 07:00 AM Chi tiết

Quyết định v/v cho SV Vũ Hải Anh quay trở lại học tập

Quyết định v/v cho SV Vũ Hải Anh quay trở lại học tập
23/12/2015 15:50 PM Chi tiết

Quyết định v/v cho SV Quách Văn Hưởng quay trở lại học tập

Quyết định v/v cho SV Quách Văn Hưởng quay trở lại học tập
23/12/2015 15:49 PM Chi tiết

V/v quy định thời gian đào tạo cho SV Khóa 7

Thông báo V/v quy định thời gian đào tạo cho SV Khóa 7
18/12/2015 07:00 AM Chi tiết

V/v tổ chức hướng dẫn SV K 13 sử dụng hệ thống IU

V/v tổ chức hướng dẫn SV K 13 sử dụng hệ thống IU
16/12/2015 15:43 PM Chi tiết

Quyết định v/v tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân trực thuộc Hội Sinh viên Nhà trường có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2015

Quyết định v/v tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân trực thuộc Hội Sinh viên Nhà trường có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013-2015
16/12/2015 15:35 PM Chi tiết