thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK II năm học 2015-2016

Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp HK II năm học 2015-2016
16/12/2015 15:32 PM Chi tiết

Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2016 của Đại học Thái Nguyên

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2016 của Đại học Thái Nguyên
14/12/2015 11:20 AM Chi tiết

v/v trả sách quá hạn của sinh viên đến 10/12/2015

Thông báo v/v trả sách quá hạn của sinh viên đến 10/12/2015
14/12/2015 11:04 AM Chi tiết

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016 của Đại học Thái Nguyên

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2016 của Đại học Thái Nguyên
14/12/2015 07:00 AM Chi tiết

v/v học lại môn học GDQP và AN

Thông báo v/v học lại môn học GDQP và AN
09/12/2015 17:33 PM Chi tiết

v/v thu học phí HK II năm học 2015-2016 của sinh viên

Thông báo v/v thu học phí HK II năm học 2015-2016 của sinh viên
08/12/2015 09:49 AM Chi tiết

V/v kiểm tra, rà soát tình trạng học tập của SV K6 năm học 2015-2016

Thông báo v/v kiểm tra, rà soát tình trạng học tập của SV K6 năm học 2015-2016
08/12/2015 07:00 AM Chi tiết

Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K10, K11, K12

Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K10, K11, K12
08/12/2015 07:00 AM Chi tiết

Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K10, K11,K12

Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K10, K11,K12
08/12/2015 07:00 AM Chi tiết

Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K13

Quyết định v/v miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K13
08/12/2015 07:00 AM Chi tiết

Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K13

Quyết định v/v trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 cho SV K13
08/12/2015 07:00 AM Chi tiết

Kiểm tra, đối chiếu sinh viên hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập

Thông báo kiểm tra, đối chiếu sinh viên hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập
07/12/2015 09:31 AM Chi tiết

V/v tuyển dụng cán bộ làm việc tại Công ty CP ĐT Sâm Ngọc Linh Việt Nam

V/v tuyển dụng cán bộ làm việc tại Công ty CP ĐT Sâm Ngọc Linh Việt Nam
04/12/2015 21:32 PM Chi tiết

[Tọa đàm] Cơ hội phát triển sự nghiệp trong khu vực châu á của sv ĐH Thái Nguyên

[Tọa đàm] Cơ hội phát triển sự nghiệp trong khu vực châu á của sv ĐH Thái Nguyên
04/12/2015 07:00 AM Chi tiết

Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 khóa 10.

Thông báo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016 khóa 10.
03/12/2015 00:24 AM Chi tiết