Quyết định v/v thành lập HĐ nghiệm thu cấp cơ sở để tài KH&CN cấp Bộ năm 2010 của ThS. Trịnh Đình Khá

Quyết định v/v thành lập HĐ nghiệm thu cấp cơ sở để tài KH&CN cấp Bộ năm 2010  của ThS. Trịnh Đình Khá - Trưởng Bộ môn Vi sinh - Hóa sinh, Khoa Khoa học Sự sống
21/04/2012 14:00 PM Chi tiết

Lễ bảo vệ luận án TS cấp cơ sở của cô Nguyễn Thị Hải Yến tại viện Công nghệ Sinh học

Ngày 21 tháng 12 năm 2011, tại Viện Công nghệ sinh học, NCS Nguyễn Thị Hải Yến (Trưởng Bộ môn Di truyền và Sinh học phân tử - Khoa Khoa học Sự sống, Trường ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên) đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở với tên đề tài: “Nghiên cứu tạo cây ...
15/03/2012 21:21 PM Chi tiết

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học

Ngày 13 tháng 11 năm 2011,trường Đại học Khoa học đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học cho 02 học viên cao học khóa 2B
15/03/2012 14:00 PM Chi tiết

Danh sách sinh viên K8, K9 vi phạm quy chế thi trong HKII năm học 2011 - 2012

Danh sách sinh viên K8,9 vi phạm quy chế trong HKII năm học 2011 - 2012
01/01/1970 07:00 AM Chi tiết

1

1
01/01/1970 07:00 AM Chi tiết