Triển khai rà soát sinh viên khóa 7,8,9.

Các sv chưa ra trường vì thiếu tích lũy có nguyện vọng học các e làm đơn nộp lên Khoa trước ngày 15/3/17 nhé. Chi tiết công văn trong link đính kèm: https://drive.google.com/open?id=0Bw9-KhpWl3jsQ1NwUmJzQkR0T0VIX3hMUjYyd2h1VkliaHVN
13/03/2017 14:41 PM Chi tiết

Quyết định về việc cho sinh viên Trương Quang Trực tạm dừng tiến độ học tập

Quyết định về việc cho sinh viên Trương Quang Trực tạm dừng tiến độ học tập, chi tiết tại link đính kèm:
08/03/2017 20:59 PM Chi tiết

CỰU SINH VIÊN CỦA KHOA KHOA HỌC SỰ SỐNG

Khoa Khoa học sự sống Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, được thành lập từ năm 2002, đào tạo chuyên ngành Sinh học, Công nghệ sinh học các trình độ từ Cử nhân đến Tiến sĩ. Mang tính ứng dụng cao trong các công việc mà XH ngày nay đang rất cần những cử nhân tương lai ...
08/03/2017 00:00 AM Chi tiết

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 của sinh viên K14.

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 của sinh viên K14.
03/03/2017 01:39 AM Chi tiết

THỰC TẬP SẢN XUẤT TẠI KHOA Công Nghệ Sinh Học - MỘT CÁCH LÀM MỚI GẮN ĐÀO TẠO VỚI ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN

THỰC TẬP SẢN XUẤT TẠI KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC - MỘT CÁCH LÀM MỚI GẮN ĐÀO TẠO VỚI ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỰC TIỄN       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 của Khoa học sự sống, Trường Đại học Khoa học, nhằm mục tiêu gắn kết lý thuyết với ...
28/02/2017 00:00 AM Chi tiết

Thông báo khẩn v/v các cơ hội thực tập tại nước ngoài qua chương trình IAESTE năm 2017

Thông báo khẩn v/v các cơ hội thực tập tại nước ngoài qua chương trình IAESTE năm 2017
25/02/2017 12:39 PM Chi tiết

Kế hoạch nộp giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo

kế hoạch nộp giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo
23/02/2017 23:02 PM Chi tiết

Thông báo đào tạo tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2017

Thông báo đào tạo tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2017
23/02/2017 22:56 PM Chi tiết

Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Văn Thái tạm dừng tiến độ học tập

 Quyết định về việc cho sinh viên Nguyễn Văn Thái tạm dừng tiến độ học tập
22/02/2017 06:24 AM Chi tiết

V/v tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo diện Hiệp định năm 2017

V/v tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo diện Hiệp định năm 2017
22/02/2017 06:18 AM Chi tiết

Hướng dẫn về Quy chế tuyển sinh năm 2017

Hướng dẫn về Quy chế tuyển sinh năm 2017
20/02/2017 10:07 AM Chi tiết

Thông báo về việc nộp tiền Ký túc xá

Thông báo về việc nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2016 - 2017 của sinh viên
20/02/2017 09:52 AM Chi tiết

Thông báo V/v tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh.
16/02/2017 00:51 AM Chi tiết